top of page

AZ-Pneu Vertical

Štartovné

5 Eur z každého zaplateného štartovného venujeme na výcvik psov pre nevidiacich. 

Občianske združenie Psi na život sa venuje výchove a výcviku vodiacich psov pre nevidiacich.

Jeho misiou je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom.

 

Počas podujatia pripravia prezentáciu s ukážkami pre deti aj dospelých!

Zároveň si dobrovoľníci, deti aj budúce vodiace psy zo združenia

Psi na život prídu zabehať - zúčastnia sa behov vo všetkých kategóriách :) 

Deti a bežci nad 60 rokov zdarma.

Registrácia
na mieste

20 Eur

Na osobu

Az_vertical_2.jpg
bottom of page