top of page

AZ-Pneu Vertical

Štartovné

3 Eurá z každého zaplateného štartovného venujeme Spojenej škole na Dolinského 1, Bratislava pre žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami. Rovnakou sumou, ako sa vyzbiera zo štartovného, prispeje aj generálny partner AZ-Pneu.

Deti a dôchodcovia zdarma.

Az_vertical_1.jpg

Online
registrácia

12 Eur

Na osobu

Poistenci ZP Dôvera majú zľavu 2 Eurá

pri online platbe štartovného!

Registrácia
na mieste

15 Eur

Na osobu

Az_vertical_2.jpg
bottom of page